• ProTrening - Få treningsstudioet hjem!
Fri frakt over 400 kr/ Rask levering

Vilkår og betingelser

Generelt 

Disse angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert  av protrneing.no og HØI AS, heretter kalt selger. Disse  vilkårene gjelder for alt salg fra selger så lenge ikke annet er  skriftlig avtalt partene i mellom.

Priser og levering

Prisene er oppgitt i NOK og er inklusiv. mva dersom ikke annet er  angitt. Siden oppdateres daglig hvilket garanterer at prisene alltid er  aktuelle. Selger reserverer seg for eventuelle feil som kan oppstå på  grunn av tekniske feil, og at bilder kan avvike fra varen som selges.

Ordrer med flere varer sendes samlet så sant det ikke er  uforholdsmessig lang leveringstid på restet vare. Leveringstid vil da  bli oppgitt, og restet vare ettersendes fraktfritt. 


Betaling

Klarna

Klarna gir deg muligheten til å betale med faktura, delbetaling,  konto eller kort. Det blir utført en kreditttsjekk og spørsmål rundt  resultatet av denne må rettes til Klarna direkte. 

Om man benytter faktura, delbetaling eller Klarna Konto er dette en  avtale mellom kunde og Klarna - ved spørsmål ang. betingelser på utførte  kjøp må Klarna kontaktes. 

Nets 

Nets gir deg mulighet til å betale med kort eller Vipps. Pengene blir reservert på kortet ditt og trekkes først når ordren sendes fra oss. Om leveringstiden overgår 30 dager, vil reservasjonen automatisk oppløses, men vi kan fortsatt trekke beløpet fra kortet ditt når varen sendes.


Leveringstid


Varer som er på lager sendes normalt samme dag eller dagen etter. For bestillingsvarer eller forhåndsbestillinger er den forventede leveringstiden oppgitt ved kjøp.


Forsendelse

 

Alle leveringer skjer med Bring Posten. Det er kjøperens ansvar å  sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.  Leveringstiden er normalt 3-5 arbeidsdager (hverdager), avhengig av  hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager.  Kunde vil få beskjed når varene er utsendt.
Bestillinger kan bli sendt med ulike tjenester fra Posten Bring, som Klimanøytral Servicepakke, Bedriftspakke eller Stykkgods.
Sendingen kan spores på www.bring.no

Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til  selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en  fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du  at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde  dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av. Får vi ingen  melding om skadet gods innen 7 dager etter levering anses varen for å  være levert i fullgod stand. For uavhentede pakker som sendes i retur  (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt  service honorar pålydende 400 kr inkl.mva. Selger vil aldri betale  returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil  kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

 

Kundens plikter

 

Den som er registrert som kunde (18 år aldersgrense) hos selger, er  ansvarlig for betaling av de ytelser selger eller selgers  samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret  omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes  bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort  gjennom uaktsomhet fra selgers side.

 

Reklamasjon

 

Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes  forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke  fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp.  Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke  gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde  oppdaget mangelen.

 

Avhjelp

 

Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved  produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen.  Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen  ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse  utgiftene.

 

Angrefrist

 

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Kunde har 14 dagers angrefrist og kan returnere varen for full kreditering. Returkostnadene bæres  av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Det gis ingen  angrerett på spesialbestilte varer. Varen skal returneres i ubrukt stand  og uten tegn til slitasje eller bruk.

 

Retur

 

Ved retur av varer som er riktig levert til kunde som ikke går under  Angrerettloven, skal returen godkjennes av protrening.no/HØI AS. Retur av korrekt leverte varer, blir det beregnet et gebyr på 20% av varens verdi. Fraktkostnader blir ikke kreditert. Kjøper betaler også  returfrakt.
 
Ekstraordinære forhold

 

Selger er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil  eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at  mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som selger ikke  med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Selger  er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre  tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra selgers side. Ved  forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven,  jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

Endring i vilkårene

 

Selger forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

 

Force majeur

 

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering  eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av  arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan  råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette  militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta  restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler,  alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt  mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller  produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette  punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i  reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares  tilhørende kjøpesum.

 

Taushetsplikt

 

Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående